Krav och garantier

Viktig information till dig som adopterar från Hundar Längtar Hem

Samtliga familjemedlemmar måste vara införstådda med att hunden kan ha ett ”bagage” med sig, ofta bestående av dramatiska och skrämmande händelser. Hundar Längtar Hems kännedom om hundens bakgrund är begränsad och ibland helt okänd. Samtliga familjemedlemmar måste tålmodigt ge hunden den tid det krävs för att den ska kunna anpassa sig till sitt nya hem. Det tar en hund i bästa fall ca 3 månader bara att börja känna sig trygg och att börja lära sig den nya familjens rutiner.

Vi vill att du är beredd att arbeta långsiktigt, upp till flera års tid, med eventuella problembeteenden samt att alltid använda mjuka träningsmetoder (belönings- och inlärningsmetoder).

En gatuhund kan ha mindre skavanker. Hundar klassas i vissa fall som funktionshindrade om de har kroppsliga, ej övergående, ej medicinerbara defekter. Till kategorin funktionshindrade räknas inte hundar med tidiga artroser, bettfel och artriter som inte konstaterats före avresan, likaså icke symptomgivande dysplasier och luxationer samt tidig katarakt (grå starr).