Situationen för hundar i Rumänien

I Rumänien på 1980-talet påbörjade Nicolae Ceaucescu en industrialisering av landet där människor skulle lämna landsbygden för att flytta till städerna. För att kunna ge plats åt dessa människor byggdes det stora lägenhetskomplex, inte olika de miljonprogramshusen som förekom i Sverige under 1970- talet. Djuren som förut levde på landsbygden fick helt enkelt inte plats i de trånga lägenheterna och blev utkastade på gatan för att klara sig själva. Det resulterade i att de förökade sig i snabb takt.

Som en konsekvens av detta finns det i dag miljontals hemlösa hundar och katter i Rumänien som dagligen plågas av människor som vill utrota dem.