Om föreningen Hundar Längtar Hem

Hundar Längtar Hem – Rumänska Gatuhundar är en svensk ideell och politiskt obunden förening som startade i 2021. Vi är en förening som arbetar för en human behandling av hundar i Rumänien. Hundar blir adopterade till Sverige och  här får de en chans till ett nytt liv med kärlek och vi får möjlighet att berika hundarnas liv på samma villkor som de berikar våra liv – en möjlighet att ge en hund ett liv som den inte kunde drömma om.

Vi är en förening som bryr oss om alla, inte bara om djur, men också om människor och därför anordnar vi olika formar av träffar runt om i Sverige där alla som vill kan delta. Har ni en hund som
är adopterad? Ta med den. Har ni en svenskfödd hund? Ta med den. Har ni ingen hund? Kom ändå. Alla är välkomna till våra träffar där den gemensamma nämnaren är att alla gillar att umgås med hundar.
Att vara med hundar är ett otroligt bra sätt att lära känna andra människor, knyta nya kontakter och kanske få ett vänskap för livet.
Vi kallar dessa träffar för hundträffar då den gemensamma nämnaren är att man älskar umgås med hundar.
Alla är välkomna till våra träffar, medlemmar som inte medlemmar, vi gör ingen skillnad.
Vi annonserar våra träffar på våran offentliga Facebook sida och där kommer det stå vidare information om träffen och hur ni anmäler er.

Vi arbetar på plats i Rumänien med kastreringar av hundar och med att sprida information och kunskap om god djurhållning. Kastrering av gatuhundar är det enda sättet att få bukt med gatuhundsproblematiken. En tik kan få många kullar som då föds till ett liv i lidande, ofta ett mycket kort liv. För att hjälpa till ekonomiskt med kastreringar i Rumänien har vi kastreringskampanjer som vi samlar in pengar till.

Vi hjälper ASIPA på plats med det de behöver för att hjälpa hundarna i hägnet, till exempel mat, halm, hundkojor som skyddar hundarna under den kalla bistra vintern i Rumänien.

Vårt ändamål är att vi inte längre ska behövas. Vi önskar att kastrationer, utbildning och vår övriga verksamhet som vi bedriver ska ge resultat. Att hundarna blir behandlade med empati och värdighet, att inga hundar ska behöva leva sin vardag i våld, svält och skräck.

Tillstånd

Vi har tillstånd från Länsstyrelsen för adoption av hundar.

Alla hundar är registrerade i datasystemet TRACES innan avfärd till Sverige. Ett TRACES-intyg visar att hunden är kontrollerad enligt EU:s krav för resa inom EU.

Bankgiro och Swish

BG 5755-7001
Swish 123 109 35 74

Kontakta oss

Kontakta föreningen via e-post

info@hundarlangtarhem.se