REKO förhållningssätt

– med respekt för hunden

REKO är en förkortning av de fyra värdeorden respekt, empati, kunskap och omtanke. Det är ett förhållningssätt som vi på Hundar Längtar Hem anammat och vill föra vidare till dig som adopterar för att samarbetet i vardagen mellan människa och hund ska bli så lyckad som möjligt.

REKO innebär 

  • att visa hunden Respekt för dess intressen och behov utan att tolka mindre önskvärda beteenden som tecken på trots och illvilja.
  • Att visa Empati för sin hunds svårigheter och bemöta hunden på hundens nivå och villkor, utan att med tvång pressa eller stressa.
  • att med hjälp av Kunskap baserad på modern forskning försöka att förstå sin hunds olika beteenden och samtidigt ta avstånd från teorier om dominans och rangordning.
  • att visa Omtanke för sin hund och låta hundens behov få stå i fokus då relationen mellan hund och människa bör vara så jämlik som möjligt och alltså inte utgå från att människan ska dominera över hunden. Vi får inte glömma bort att våra fyrbenta vänner är individer med egna tankar och känslor.

Med ett reko förhållningssätt tar vi som hundägare avstånd från bestraffning, hot och korrigeringar. Vi arbetar istället utifrån våra hundars förutsättningar på en anpassad nivå där hunden har möjlighet att lyckas.